کل ویدئوها تاکنون: ۳۲۱۲۳۰۳ ویدئو

روز ملی مقاومت و پایداری

🎞 موشن گرافیک | روز ملی مقاومت و پایداری 

💠 چهارم خرداد سالروز مقاومت مردم قهرمان دزفول در برابر موشک باران عراق در زمان دفاع مقدس موجب شد این تاریخ به نام روز ملی مقاومت و پایداری در تقویم ثبت شود.

🌐 مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج 

🔹 @matnamedia 🔹