کل ویدئوها تاکنون: ۳۲۳۳۶۲۹ ویدئو

شرایط نجف از زبان شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و ستاد بازسازی

شرایط نجف از زبان شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و ستاد بازسازی