کل ویدئوها تاکنون: ۳۱۷۲۸۳۴ ویدئو

سردار حسین سردار حسسیعلایی از آخرین دیدارش با حاج قاسم سلیمانی گفت.

سردار حسین سردار حسسیعلایی از آخرین دیدارش با حاج قاسم سلیمانی گفت.