کل ویدئوها تاکنون: ۳۱۹۴۹۰۸ ویدئو

از طرف رئیس جمهور ومردم ونزوئلا به شما خوش امد می گوییم!

از طرف رئیس جمهور ومردم ونزوئلا به شما خوش امد می گوییم!