کل ویدئوها تاکنون: ۳۱۹۲۱۲۰ ویدئو

من با خرج خانه‌ی خودم و علی‌رغم مخالفت‌ها، این تعاونی را به راه انداختم!

در این مرز و بوم، زنانی را داریم که توانسته اند مفهوم ارزشمند با هم بودن را محقق کنند درست مثل خانم مونسان، مهمان این برنامه ی با هم؛ کسی که با خود فکر کرد چرا خانم ها در خانه بیکار بمانند و همین فکر و در ادامه ی آن تلاش، باعث شکل گیری یک تعاونی شد. این تعاونی نه تنها، برای بسیاری از افراد ایجاد اشتغال کرد، بلکه، یکی از روش های سنتی حوله بافی که در حال فراموشی بود را احیا کرد! این داستان شنیدنی را از دست ندهید!