کل ویدئوها تاکنون: ۳۱۷۵۶۶۵ ویدئو

فیلم منتشر شده از رهبر کره شمالی در نشستی درباره توان اتمی این کشور

فیلم منتشر شده از رهبر کره شمالی در نشستی درباره توان اتمی این کشور