کل ویدئوها تاکنون: ۳۲۱۴۶۳۰ ویدئو

رفتار مدیران

طبق نظر سنجی سازمان اینترکت(intract) که به صورت آنلاین و مشارکت افراد شاغل در آمریکا انجام شد به این نتیجه رسیدند که بالای 90 درصد از مدیران مهارت های برقراری ارتباط با کارمندان خود را ندارند و بسیاری از مشکلات پیش آمده به همین خاطر است. از جمله مواردی که برای این مشکل بیان شد:قد