کل ویدئوها تاکنون: ۳۶۱۳۷۶۸ ویدئو

آمادگی دفاعی نهم : شنبه 3 خرداد

  • آموزش
  • 8
  • 0
  • شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۵:۰۱
  • آموزش در خانه - تماشا
  • داغ کن

درس آمادگی دفاعی پایه 9

درس 11

در زمان وقوع و بعد از زلزله چه باید کرد؟

کلاس های درس شبکه آموزش و چهار سیما را کامل در روز شنبه 3 خرداد را اینجا ببینید.

تازه ترین ویدئوها