کل ویدئوها تاکنون: ۳۶۱۳۸۲۳ ویدئو

سنتز پروپیلن کربنات

  • آموزش
  • 4
  • 0
  • شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۳:۰۷
  • سورن شیمی - تماشا
  • داغ کن

در این فیلم پروپیلن کربنات ساخته شده است و سنتز آن را مشاده می کنید(سنتز به معنای تجزیه و تحلیل یک ماده که برای ساخت یک ماده ی اولیه یا جدید استفاده می شود). این ماده یک حلال عالی است و می تواند برای ساخت فلزات قلیایی مورد استفاده قرار گیرد.