کل ویدئوها تاکنون: ۳۶۱۳۷۶۹ ویدئو

fdm جدیدترین روش درمان

  • سلامت
  • 2
  • 0
  • شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۳:۵۰
  • دکتر قولنج - تماشا
  • داغ کن

www.drgholenj.com بهترین فیزیوتراپی در اصفهان و تجربه متخصص: برای من به عنوان درمانگر یک تجربه باورنکردنی و آموزشی بود که به من اجازه داده شد با FDM یاد بگیرم که خود بیمار متخصص درمان موفقیت آمیز بیماری های خود باشد. او از طریق زبان بدن و شرح دقیق علائم خود درمانگر را کمک می کند روش های صحیح درمان را بیابد. او یک "قطب نما" برای درمانگر است که هنگام تحریک یا تحریف فاشیال توسط درمانگر او راراهنمایی می کند.

تازه ترین ویدئوها