کل ویدئوها تاکنون: ۳۶۱۳۷۶۹ ویدئو

نشانه بیست و نه | تفسیری کوتاه از جز بیست و نهم قرآن کریم

یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا ویطعمون الطعام علیٰ حبه مسکینا ویتیما واسیرا

 از آنچه که دوست داریم در راه خدا انفاق کنیم... 

تفسیری کوتاه از جز بیست و نهم قرآن کریم

به همراه مسابقه قرآنی

#با_قرآن_در_خانه_بمانیم

تازه ترین ویدئوها