کل ویدئوها تاکنون: ۳۸۰۵۴۷۷ ویدئو

گفتگو جالب با ایکر کاسیاس درباره ترک رئال و زندگی در پورتو

سلام...امیدوارم از کلیپگفتگو جالب باایکر کاسیاسدرباره ترک رئال و زندگی در پورتولذت ببرید. لطفا اگه از کلیپ خوشت اومد توی کانالت بازنشرش کن تا بقیه هم بتونن استفاده کنن. گفتگو جالب با ایکر کاسیاس درباره ترک رئال و زندگی در پورتو