نجات النا و مبینا از دست همسایه های معتاد!

جالبه وقتی به مادر این بچه ها حکم زندان داده میشه، قانون هیچ توجهی به بچه ها نداره و ولشون میکنه تو جامعه!

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت