کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۵۱۱۶۱ ویدئو

کارتون کاپیتان زد قسمت 22

خلاصه داستان: مجموعۀکاپیتان زدبا نام اصلیکاپتان زد و منطقه خواب هاCaptain Zed and the Zee Zone برای گروه سنی کودک تولید شده است. در سرزمین رویا، پایگاهی وجود دارد که مرکز فرماندهی خواب ها است. در آنجا سفینه های زیادی به خواب ها رسیدگی می کنند. کاپیتان زد یک مأمور مسئولیت پذیر است