کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۴۰۰۰۰ ویدئو

صحبت های مهندس محمد حسین پاپلی یزدی در یادمان مرحومایرج یزدان بخش

مرحومایرج یزدان بخش ، علاقه مند به فرهنگ اصیلذ ایرانی بودند و به آن اهمیت بسیاری می دادند. صحبت های مهندس محمد حسین پاپلی یزدی در یادمان مرحومایرج یزدان بخش