کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۳۹۷۶۴ ویدئو

اوج گیری کرونا در انگلیس

اوجگیری شمار مبتلایان به ویروس کرونا در انگلیس و سرپوش دولت این کشور بر آمار دقیق مبتلایان اوج گیری کرونا در انگلیس