کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۱۰۹۴۷ ویدئو

پرش بیس جامپ خطرناک از جرثقیل

پرش بیس جامپ از جرثقیل که با دیلی زیاد و در ارتفاع پایین دیپلوی میکند. برای اموزش در مورد بیبس جامپ و سقوط ازاد از هواپیما و پرواز با لباس خفاشی یا وینگسویت به وبسایت من سر بزنید: www.mehdisalmani.com پرش بیس جامپ خطرناک از جرثقیل