کل ویدئوها تاکنون: ۳۸۱۴۴۱۲ ویدئو

بسیج سازندگی با ذره ذره کمک ها

دوازده دستگاه چرخ خیاطی ساده .....از چزخ خیاطی دستی ساده تا چرخ خیاطی برقی که سالها کمک و یار یک خانواده با معرفت هرمزگانی در خانه اش بوده است....حالا در یک کارگاه کوچک در یک مسجد باصفا...همه کنار هم ...منتظر مواد اولیه اند...تا برای مردم شهرشان ماسک صلواتی بسازند....ایرانی مظهر