کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۵۰۶۳۲ ویدئو

بیست گام طلایی آرامش_قسمت سوم_دکتر حمید صادقیان

راهکارهای کسب آرامش در شرایط کنونی-به توصیه پزشکان و پرستاران عزیز توجه کنیم-اطلاعات و اخبار از منابع معتبر-مراقب ویروس شایعات باشیم-مراقب باشیم نشر دهنده اخبار دروغ و شایعات نباشیم-آینده برای شیعه روشن است-به یاری خدا موفقیت خواهیم شد بیست گام طلایی آرامش_قسمت سوم_دکتر حمید صادق