کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۰۱۵۳۰ ویدئو

به فرزندان خود در کودکی شیر سگ بدهید تا شاید در بزرگسالی وفا را از سگ بیاموزند

یک مادر آسایشگاه کهریزک:به فرزندان خود در کودکی شیر سگ بدهید تا شاید در بزرگسالی وفا را از سگ بیاموزند... www.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو : به فرزندان خود در کودکی شیر سگ بدهید تا شاید در بزرگسالی وفا را از سگ بیاموزند