کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۳۷۳۰۶ ویدئو

موسوی: روابط خارجی ایران متوازن و رابطه با چین دوستانه است

ایران در زمان شیوع کرونا در چین به این کشور کمک کرد و نتیجه نیکی کردن را دید.دولت و ملت چین تاکنون حدود 30 هواپیما اقلام مورد نیاز برای مبارزه با کرونا به ایران ارسال کرده است.www.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو : موسوی: روابط خارجی ایران متوازن و رابطه با چین دوستانه است