کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۵۰۶۴۰ ویدئو

اجازه عاشقی | علیرضا پناهیان

سخنرانی علیرضا پناهیان در پاسخ به این سوال: چرا گاهی اوقات حال عبادت نداریم؟ چرا دوست داریم نمازمون رو زودتر تموم کنیم؟