کل ویدئوها تاکنون: ۳۸۰۵۴۷۷ ویدئو

تایمر پریزی وسایل برقی

طرزکار و تنظیم تایمر پریزی تا وسیله برقی در زمانهای مشخص در 24 ساعت روشن یا خاموش شود. تایمر پریزی وسایل برقی

سایر اخبار فناوري

11_13

11_13

10_1

10_1

10_3

10_3

10_2

10_2

99_2

99_2