کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۵۰۶۴۰ ویدئو

با عمو کیارنگ به جنگ کرونا میریم

  • کودک
  • 11
  • 2
  • چهارشنبه ۱۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۷:۳۳
  • عمو کیارنگ - تماشا
  • داغ کن

عیدتون مبارک

اهای گلای تو خونه

بچه های نمونه

حرفای عموکیارنگ باید یادتون بمونه

💐💐💐🎁🎁💐💐💐

برای همه بچه های گل بفرستید 

بیشترین تگ یک هدیه ویژه به قید قرعه

🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁 #در_خانه_بمانیم 

#کرونا_را_شکست_میدهیم 

#کرونا_را_جدی_بگیریم 

#عمو_کیارنگ 

#مجری_برگزیده_کودک 

#مجری_کودک_کشوری 

#ساسی

#کرونا

#عموکیارنگ 

#سیزده_بدر 

#سیزده_بدر_در_خانه_میمانیم 

#مجری_برنامه_کودک

#سرگرمی

#شعر_کودکانه