کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۵۰۶۳۹ ویدئو

بخش دوم از بازخوانی کتاب هفت عادت مردمان موثر

  • گوناگون
  • 9
  • 1
  • چهارشنبه ۱۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۸:۲۳
  • کتابخوانی - تماشا
  • داغ کن

پارادایم

قدرت پارادایم و الگو

قدرت تغییر پارادایم و الگو

تلگرام:

t.me/science_of_psychology

اینستاگرام:

science_of_psychology@