کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۱۰۷۰۷ ویدئو

افشاگری محسن خلیلی از علت جداییش از پرسپولیس!

چند هفته پس از حضور محمدحسن انصاری فرد در باشگاه، او تصمیم گرفت افشین پیروانی را جانشین محسن خلیلی کند. این در حالی است که شایعات زیادی پیرامون این موضوع وجود داشت و حالا خلیلی توضیحات کاملی را در برنامه نوروز فوتبالی در این خصوص ارائه کرده است. انصاری فرد نگذاشت حتی چایی بخورم