کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۴۱۹۷۵ ویدئو

سجاد کرمی نامیوندی: در روزهای قرنطینه کرونا چگونه اوقات خود را سپری کنیم؟

اگر به اخبار رسانه ها توجه نکنیم دچار نوعی بی اطلاعی می شویم و اگر هم به اخبار توجه کنیم دچار نوعی سردرگمی و اضافه بار اطلاعاتی می شویم. بهتر است برای اینکه کمتر درگیر اخبار منفی کرونا شویم، مانند یک خانه به دوش فارغ البال از کنار اخبار سریع و گذرا عبور کنیم چرا که از نظر روانی ث

تازه ترین ویدئوها

دیرین دیرین - موش بخوردت
  • ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
  • ۰۰:۰۱:۱۹

دیرین دیرین - موش بخوردت

برج خنک کننده جریان مخالف
  • ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
  • ۰۰:۰۰:۳۹

برج خنک کننده جریان مخالف

آهنگ زیبای محسن چاوشی
  • ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
  • ۰۰:۰۰:۵۷

آهنگ زیبای محسن چاوشی