کل ویدئوها تاکنون: ۳۸۱۴۳۲۵ ویدئو

سجاد کرمی نامیوندی: در روزهای قرنطینه کرونا چگونه اوقات خود را سپری کنیم؟

اگر به اخبار رسانه ها توجه نکنیم دچار نوعی بی اطلاعی می شویم و اگر هم به اخبار توجه کنیم دچار نوعی سردرگمی و اضافه بار اطلاعاتی می شویم. بهتر است برای اینکه کمتر درگیر اخبار منفی کرونا شویم، مانند یک خانه به دوش فارغ البال از کنار اخبار سریع و گذرا عبور کنیم چرا که از نظر روانی ث

تازه ترین ویدئوها

جمعیت کانادا
 • ۱۳۹۹/۱۱/۰۷
 • ۰۰:۰۱:۵۰

جمعیت کانادا

سلام صبح تون بخیر
 • ۱۳۹۹/۱۱/۰۷
 • ۰۰:۰۱:۰۱

سلام صبح تون بخیر

مهران چت
 • ۱۳۹۹/۱۱/۰۷
 • ۰۰:۰۰:۱۸

مهران چت

مهران چت|شوتی چت
 • ۱۳۹۹/۱۱/۰۷
 • ۰۰:۰۰:۱۵

مهران چت|شوتی چت

شوتی چت
 • ۱۳۹۹/۱۱/۰۷
 • ۰۰:۰۰:۱۳

شوتی چت

بوروتو قسمت 2 دوبله فارسی
 • ۱۳۹۹/۱۱/۰۷
 • ۰۰:۲۳:۵۸

بوروتو قسمت 2 دوبله فارسی