کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۲۷۴۱۷ ویدئو

مشاغلی که نباید تعطیل شوند

مشاغل و اماکنی را که پس از طرح فاصله گذاری اجتماعی نباید تعطیل شوند و یا با محدودیت فعالیت کنند، در ویدئو زیر ببینید.تمامی شغل های حوزه بهداشت و درمان به خصوص صنعت دارویی بی وقفه مشغول خدمت رسانی و فعالیت خواهند بود مشاغلی که نباید تعطیل شوند