کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۱۷۱۱۱ ویدئو

جلسه سوم نوروزی - گفتارهایی از نهجالبلاغه + مناجات

فیلم سومین جلسه مجازی نوروزی
مورخ 10 فروردین 1399
حجت الاسلام قاسمیان
شرح گفتارهایی از نهج البلاغه و قرائت بخشی از مناجات جلسه سوم نوروزی - گفتارهایی از نهجالبلاغه + مناجات

تازه ترین ویدئوها