کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۱۳۶۱۹ ویدئو

ونتیلاتور اجاره ای / بای پپ / سی پپ / دستگاه تنفس

ونتیلاتور اجاره ای و همچنین بای پپ اجاره ای و سی پپ و اتو سی پپ اجاره ای و دستگاههای تنفسی و کمک تنفسی و انواع کپسول اکسیژن ساز برای رفع نیاز بیماران و افراد سالمند موجود میباشد . ما تا زمان رفع بیماری در کنار شما هستیم و با تشخیص پزشک و نمایان شدن نیاز شما به یکی از دستگاههای کم