کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۱۴۹۲۹ ویدئو

واکنش تند بابک حمیدیان به توهینی که به وی در برنامه هفت شد از تریبون آزاد میترسی

نامه تند #بابک_حمیدیان به برنامه هفت و شکایت به دادگاه رسانه به خاطر کارشناسی که گفت : حمدیان هم از توبره میخوره هم از آخور... نظر شما چیه؟! واکنش تند بابک حمیدیان به توهینی که به وی در برنامه هفت شد از تریبون آزاد میترسی