کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۱۳۴۷۰ ویدئو

نمادهای شیطان پرستی دلار

نمادهای شیطان پرستی و فراماسونی در اسکناس 1 دلاری ایالات متحده امریکا...ایلومیناتی و دلار...پیشگویی سازی و برنامه ریزی برای آینده توسط ایلومینات ها...کار نمودن بر ضمیر ناخودآگاه انسان ها... نمادهای شیطان پرستی دلار