کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۰۱۲۳۸ ویدئو

گروه جهادی رهروان ولایت

بسته بندی و توزیع 1100 بسته ضد عفونی و ماسک برای توزیع در مناطق محروم و حاشیه ای شهر اصفهان توسط گروه جهادی رهروان ولایت استان اصفهان گروه جهادی رهروان ولایت