کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۱۳۴۸۲ ویدئو

روایت سرلشگرغلامعلی رشید فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء ازسال اول جنگ+تحریفات جنگ

روایت سرلشگر غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی عملیاتی خاتم الانبیاء ازسالاول جنگ تحمیلی + روایت تحریفات جنگ ...#روایت #راوی #روایتگری روایت سرلشگرغلامعلی رشید فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء ازسال اول جنگ+تحریفات جنگ