کل ویدئوها تاکنون: ۳۵۹۹۸۸۵ ویدئو

10 دلیل برای دوست داشتن آندره آ پیرلو ستاره یوونتوس

آندره آ پیرلو یکی از بهترین بازیکنان مدیون یوونتوس در طول سالها است. در اینجا 10 دلیل برای دوست داشتن این ستاره آورده شده است. 10 دلیل برای دوست داشتن آندره آ پیرلو ستاره یوونتوس