کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۴۰۰۰۰ ویدئو

درب ها در طراحی داخلی

انواع محصولات پلی وود شامل در و چارچوب، درب ضدآب، قرنیز، سفت (آستانه)، پوشش چارچوب فلزی، پروفیل ترکیبی L قاب پنجره، پارتیشن های اداری و سرویس بهداشتی و . . . با روکش PVC در طراحی داخلی نقش بسیار به سزایی ایفا می کنند. مدل های مختلف درها عبارتند از: روکش یکپارچه، طرح CNC، تریم آلو