کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۳۶۶۷۱ ویدئو

درگیری و کشته شدن یک نفر

جاده ایرانشهر بم داخل پمپ بنزین درگیری بین چند نفر صورت میگیره و منجربه کشته شدن یک نفر میشه درگیری و کشته شدن یک نفر