کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۱۷۵۰۳ ویدئو

قدیسان زنده

اطلاعات بیشتر در سایت gallerygasht.ir
در بسیاری از مذاهب هویت قدیسان در اذهان عموم با شکنجه های طاقت فرسا و شکیبایی فوق بشری به خاطر آورده می شود. شکنجه ها با دقت و جزئیات انواع آزارهای بدنی در بیان راویان چونان حکایتی افسانه ای با توصیف زیبایی شناسی درد و تحمل روایت می ش