کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۱۷۱۱۱ ویدئو

استفاده از قالب گوش

  • سلامت
  • 5
  • 1
  • يکشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۵:۱۳
  • شنوایی سنجی و تجویز سمعک - تماشا
  • داغ کن

برای سمعک های پشت گوشی از قالب گوش استفاده می شود. ثالب گوش هم نقش نگهدارنده سمعک بر روی گوش و هم انتقال صدا به کانال گوش را انجام می دهد.

قراردادن صحیح قالب در داخل گوش سبب حفظ کیفیت صدا و جلوگیری از سوت زدن و افتادن سمعک می شود.

برای اطلاعات بیشتر به سایت http://najvaclinic.com مراجعه فرمایید.

کلینیک شنوایی و سمعک نجوا

تازه ترین ویدئوها