کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۵۰۶۴۰ ویدئو

ولادت حضرت ابوالفضل العباس

بدون دست ها راحت تر پرواز می کنندپرنده ها راحت تر به آسمان می رسندآسمانی ها راحت تر به خدا نزدیک می شوندخدایی ها راحت تر دست می گیرند ولادت حضرت ابوالفضل العباس