کل ویدئوها تاکنون: ۱۷۵۳۷۲۴ ویدئو

پسر اسکیت سوار حرفه ای

این پسر رنه سرانو اسمشه که خیلی زیبا. اسکیت سواری میکنه. واقعا که حرفه ای هستش