کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۵۱۱۶۱ ویدئو

تولید پوشال مرغداری/دستگاه پوشال زنی09394794337

شرکت ماشین سازی ادلی

ساخت دستگاه پوشال زنی