کل ویدئوها تاکنون: ۲۸۹۸۲۴۷ ویدئو

اخبار دیجیتال ساینیج: تأثیر ویروس کرونا در صنعت محیط شهری و ISE 2020

با پایان ماههای دیگر 2020، ما متاسفانه خبرهای نگران کننده ای را برای صنعت محیط شهری به ارمغان می آوریم، هرچند که این ماه بدون هیچ نتیجه مثبتی تمام نشد! در حال حاضر، ما بر روی موضوعی که هنوز بر خروجی های خبری در همه جا از ابتدای سال حاکم است، تمرکز داریم. اگر چه گسترش و رنج ناشی ا

تازه ترین ویدئوها