کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۱۶۴۲۹ ویدئو

دیجیتال ساینیج هولوگرافیک به استونی می رسد

هولوگرام ها معمولا یک همراه طبیعی برای دیجیتال ساینیج ها هستند. آنها می توانند یک نمایش را زنده کنند و به آن احساس ببخشند و شما به جای مشاهده یک فیلم یا تصویری روی یک سطح صاف، یک شخص واقعی یا شی را دنبال کنید. این به نوبه خود می تواند به درگیر شدن و بالا بردن احساسات مخاطب کمک می