کل ویدئوها تاکنون: ۳۱۸۰۲۹۱ ویدئو

کلیپ کوتاه عاشقانه امام زمان عج

باید بدَوَم تا ته این کوچه بن بست ... ز آنجا بسوی باغ خدا در بگُشایَم ... آنقدر به دیوارِ فراق ات بزنم سر ... تا سوی تو یک روزنه آخر بگُشایَم ...