کل ویدئوها تاکنون: ۳۱۳۳۹۷۸ ویدئو

پرواز دیوانه وار با بادکنک در ارتفاع 22 کیلومتری

مردی سوار بر بالنی عجیب است که توسط 80 باد بادکنک پر شده از هلیوم پرواز می کند. او تا ارتفاع 15 مایل ( بیش از 22 کیلومتر) بر فراز آفریقای جنوبی بلند شده، تصور کنید ناگهان چند پرنده با منقارهای تیز به بادبدک های او حمله ور می شدند.