کل ویدئوها تاکنون: ۱۲۹۳۳۴۵ ویدئو

ارزیابی مدیریت استراتژی-بخش اول

  • آموزش
  • 19
  • 1
  • شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۵:۰۲
  • تلویزیون تغییر - آپارات
  • داغ کن

فرایند مدیریت استراتژی مانند هر فرایند دیگری مثل تولید، بازاریابی، فروش، خدمات پس از فروش و یا هر فرایند دیگری که دارید آن را اداره می کنید نیاز به بهتر اداره شدن دارد. در این فیلم آموزشی به این پرسش پاسخ داده می شود که چرا فرایند مدیریت استراتژی نیازمند مدیریت و هدایت بهتر است.