کل ویدئوها تاکنون: ۲۳۷۸۹۱۸ ویدئو

مریوان؛ قم کردستان

اینجا سنندج/ مرکز چند رسانه ای ستاد مرکزی راهیان نور کلیپ تصویریمریوان؛ قم کردستانمنتشر شد نماهنگی بسیار زیبا از حضور مقام معظم رهبری(مدظله) در شهر مریوان 88/2/26 کاری از مرکز چند رسانه ای ستاد مرکزی راهیان نور کشور مریوان؛ قم کردستان