کل ویدئوها تاکنون: ۲۴۸۳۳۶۲ ویدئو

از طغیان رود خانه ها تا دستور تخلیه منازل

تکرار کابوس سیل لرستان/ از طغیان رودخانه ها تا دستور تخلیه منازل Payamnaein.ir از طغیان رود خانه ها تا دستور تخلیه منازل