کل ویدئوها تاکنون: ۲۳۷۹۵۳۶ ویدئو

شوخی حسن روحانی با کرونا

شوخی حسن روحانی با ویروس کرونا: یک مهمان ناخوانده است که بدون کارت دعوت آمده

احتکار ماسک‌و ضدعفونی کننده ها درآمد پول حرام است